Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Pro-Test"
zwana dalej „Fundacją" ustanowiona przez:
Joannę Agnieszkę Wosińską
zwaną dalej „Fundatorem", aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Solidarności nr 75 lok. 36
za numerem repertorium A Nr 2789 /2008 z dnia 26.06.2008.
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 4.
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
§ 5.
  1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
  1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować
    do spółek i fundacji.
  2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
§ 7.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku - „Fundacja Pro-Test” w Warszawie.
§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.