Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9.
Celami Fundacji są:
 1. Edukacja społeczeństwa odnośnie towarów i usług w zakresie dających się zobiektywizować cech ich wartości użytkowej, jak również wpływu na środowisko naturalne.
 2. Wykonywanie porównawczych testów produktów.
 3. Dostarczanie społeczeństwu informacji, które pomagają mu w dokonywaniu oceny rynku towarów i usług.
 4. Budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie możliwości i sposobów optymalnego prowadzenia prywatnego gospodarstwa domowego, racjonalnego wykorzystywania dochodów, jak również rozpowszechnianie, nabytej w ramach działań Fundacji, wiedzy na temat świadomości i zachowań prozdrowotnych i ekologicznych.
§ 10.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. badanie towarów i usług, z reguły w sposób porównawczy, przy użyciu metod naukowych oraz nadawanie właściwych ocen w gwarantowanym wymiarze lub zlecanie ich nadawania przystosowanym do tego instytutom według ich reguł;
 2. publikowanie uzyskanych wyników badań w sposób neutralny, przystępny i rzetelny. Ponadto Fundacja może za pomocą wszelkiego rodzaju środków komunikacji rozpowszechniać wiedzę i informacje dotyczące szeroko rozumianych interesów konsumenckich;
 3. rozpatrywanie fachowych i metodycznych zagadnień, o ile służą one urzeczywistnianiu celów Fundacji, Fundacja powinna współdziałać z instytucjami normalizacyjnymi i im podobnymi jednostkami, nadto może przeprowadzać imprezy naukowe lub publiczne;
 4. inicjowanie i wspomaganie prac naukowych, mających związek z przeprowadzaniem porównawczych badań produktów i usług oraz rozpowszechnianiem ich wyników.
 5. współpracę z krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi instytucjami, a w szczególności przeprowadzanie badań, opracowywanie ich wyników, jak również wymianę doświadczeń;
 6. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność konsumentów;
 7. rzecznictwo interesów konsumentów;
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
§ 11.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność
  innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana
  poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych
  przepisach.