Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12.
  1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.
  2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
§ 13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 14.
Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. dochodów z działalności gospodarczej,
  5. dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
§ 15.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 17.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, i co najmniej 1000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2 000 (dwóch tysięcy) Euro, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
§18.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.