Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Artykuły: Uwaga na…
Udostepnij
Artykuły: …max niejasność banku PRO-TEST: Nr 12 (83) grudzień 2008
 Uwaga na… Uwaga na… …max niejasność banku Bank PKO BP naruszył prawo wprowadzając konsumentów w błąd w trakcie kampanii reklamowej lokaty terminowej „Max Lokata” – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na spółkę ponad 5,7 mln zł kary.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w maju bieżącego roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziła treść reklam dotyczących produktu „Max Lokata”, które mogliśmy oglądać od stycznia do lutego 2008 r. Bank informował w nich, że „Max Lokata” jest oprocentowana w wysokości 6% w skali dwunastu miesięcy. Jednak o tym, że okres ten liczony jest od 18 marca 2008 r., a nie od daty podpisania umowy, konsument mógł dowiedzieć się dopiero w placówce banku. Zdaniem UOKiK pominięcie tak istotnej informacji w przeważającej części materiałów reklamowych mogło wprowadzać konsumentów w błąd i powodować podjęcie przez nich decyzji, której inaczej by nie podjęli.

Ponadto w treści materiałów reklamowych bank zastosował sformułowania, które wskazywały na ich kompletność. Nie zamieszczono w nich żadnych oznaczeń ani odesłań wskazujących na konieczność zapoznania się z dodatkowymi materiałami. Poza tym użycie sformułowania „bez gwiazdek” sugerowało konsumentom, że reklama zawierała wszystkie istotne informacje – również co do korzyści, jakich można oczekiwać po podpisaniu umowy.

Bank PKO BP został ukarany między innymi sankcją w wysokości ponad 5,7 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która obowiązuje od grudnia 2007 r. Ustawa wśród nieuczciwych praktyk rynkowych wymienia między innymi zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie informacji dotyczących produktu.