Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Artykuły: Porady konsumenckie
Udostepnij
Artykuły: Konsument w nowym prawie telekomunikacyjnym PRO-TEST: Nr 12 (39) grudzień 2004
Porady konsumenckie Konsument w nowym prawie telekomunikacyjnym Od 3 września obowiązuje w Polsce nowe Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 171/04 poz. 1800). Ustawa ta implementowała do polskiego porządku prawnego osiem dyrektyw, w tym dwie bardzo istotne z punktu widzenia konsumenta.

Uprawnienia abonentów określają m.in. przepisy art. 69-72 ustawy. Są to:
- Prawo do zmiany przydzielonego numeru, jeśli abonent wykaże uciążliwość korzystania z dotychczasowego numeru (przydatne zwłaszcza, gdy dostajemy numer po jakiejś instytucji, do której dzwonią interesanci).
- Prawo do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach sieci tego samego operatora (przeprowadzając się możemy zabrać swój numer ze sobą, jeśli nie zmieniamy operatora).
- Prawo do przeniesienia numeru wraz ze zmianą dostawcy usług.
Prawo wyboru dostawcy usług przez abonenta (to, że płacimy komuś abonament nie może pozbawiać nas możliwości korzystania z usług innego dostawcy we wszystkich rodzajach połączeń).