Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Walka z nałogiem
Testy: Jak działają promile PRO-TEST: Nr 7-8 (90) lipec-sierpień 2009
 Walka z nałogiem Walka z nałogiem Jak działają promile Jak działają promile

0,3-0,5 promila we krwi – upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nieznaczne zaburzenia równowagi, euforia, obniżenie krytycyzmu
0,5-0,7 – zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli, błędna ocena własnych możliwości, które prowadzą do fałszywej oceny sytuacji
0,7-2,0 – zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu reakcji, drażliwość, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca
2,0-3,0 – zaburzenia mowy, spowolnienie, zaburzenia równowagi, wzmożona senność, obniżona zdolność kontroli własnych zachowań
3,0-4,0 – spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki
ponad 4,0 – głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczynioruchowego i oddechowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. Stan zagrożenia życia!
Dodatki do artykułu Sprawdź, czy jesteś zagrożony alkoholizmem?
Jak pić mniej
Piwo
Jak działają promile