Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Kontrola stacji paliw
Testy: Co wykryto, czyli jak czytać tabele z wynikami? PRO-TEST: Nr 2 (96) luty 2010
 Kontrola stacji paliw Kontrola stacji paliw Co wykryto, czyli jak czytać tabele z wynikami? Tankowanie benzyny czy oleju złej jakości z pewnością nie służy silnikowi, a w najgorszym wypadku, może spowodować jego awarię. Bardziej zanieczyszcza też środowisko naturalne. Oto, jakie nieprawidłowości wykryto podczas kontroli.

Litera D w tabeli oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

Symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia norm. W tabeli obok tych symboli podane są wyniki analiz wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości badanych parametrów:

G – Gęstość w temp. 15ºC
MON – Motorowa liczba oktanowa MON
RON – Badawcza liczba oktanowa RON
S – Zawartość siarki
Sf 100 – Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 – Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 – Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 – Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 – Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% – Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP Temperatura końca destylacji
Sf-R – Pozostałość po destylacji
TZ – Temperatura zapłonu
VP – Prężność par, DVPE
E – przekroczona zawartość eterów
O – przekroczona zawartość tlenu
Me – przekroczona zawartość metanolu
B – przekroczona zawartość benzenu

Co to oznacza dla naszego samochodu?

Benzyna

RON (badawcza liczba oktanowa) i MON (motorowa liczba oktanowa): Niedotrzymanie wymaganych wartości powoduje spalanie detonacyjne paliwa, co może uszkodzić elementy silnika.

Sf, VP: Nieprawidłowa lotność benzyny, tj. skład frakcyjny i prężność par prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika w efekcie tworzenia się korków parowych, nadmiernego zużycia silnika na skutek rozcieńczenia oleju silnikowego ciężkimi frakcjami paliwa.

S: Niedotrzymanie wymaganego limitu zawartości siarki powoduje skrócenie żywotności katalizatora, a w konsekwencji w wielu nowoczesnych silnikach zakłócenie pracy systemu sterowania dawką paliwa i problemy z właściwą pracą silnika. Istnieje także niebezpieczeństwo korozji silnika.

O: Niewłaściwe zawartości tlenu i związków tlenowych powoduje, że mieszanka paliwowo-powietrzna staje się zbyt "uboga", co prowadzi do nieprawidłowej pracy silnika i większego zużycia paliwa.

Olej napędowy

Sf: Niewłaściwy skład frakcyjny powoduje złą pracę silnika oraz rozcieńczanie oleju silnikowego i w konsekwencji nadmierne zużycie silnika.

S: Niewłaściwa zawartość siarki powoduje, że tlenki siarki powstające w wyniku spalenia związków siarki przedostają się z gazami spalinowymi do atmosfery, przy czym część z nich pozostaje w silniku, wywołując jego korozję.

TZ: Zbyt wysoka temperatura zapłonu obniża wydajność i ekonomiczność pracy silnika oraz zwiększa emisję substancji toksycznych do środowiska. Niska temperatura zapłonu stwarza natomiast poważne niebezpieczeństwo wybuchu par oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

Dodatki do artykułu Co wykryto, czyli jak czytać tabele z wynikami?
Załączniki do artykułu Benzyna i ON zbadane od 15 stycznia do 18 grudnia 2009
Benzyna i ON zbadane od 15 stycznia do 31 stycznia 2010
LPG zbdany do 18 grudnia 2009