Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Test wód
Testy: Test wód PRO-TEST: Nr 12 (116) grudzień 2011
Test wód Test wód mineralnych i źródlanych Test wód mineralnych i źródlanych Co mówi prawo? W ubiegłym roku wprowadzone zostały poprawki do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które zamieszczono w ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 21 poz. 105). Nowe przepisy w ustawie zmieniły zasadniczo definicję „naturalnej wody mineralnej”, mimo iż dodano do niej tylko dwa słowa. Definicja ta mówi obecnie, że naturalna woda mineralna to woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Według poprzedniej definicji naturalne wody mineralne miały mieć z natury rzeczy korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Obecnie tylko niektóre mogą mieć takie właściwości. Będzie to zależało od zawartości w wodzie poszczególnych składników mineralnych o znaczeniu fizjologicznym. Zgodnie z nową definicją, każda woda wydobywana spod ziemi przy zachowaniu naturalnej czystości może otrzymać nazwę „naturalna woda mineralna”, niezależnie od stopnia mineralizacji, a do tego czasu nazwa ta przysługiwała tylko tym, które miały znaczącą zawartość składników mineralnych, co na stale utrwaliło się w świadomości konsumentów. Zmiany oznaczają w praktyce to, że duża część naturalnych wód mineralnych znajdujących się w sprzedaży, która może się tak nazywać, nie będzie zawierała takiej ilości składników mineralnych, które mogłyby mieć znaczenie fizjologiczne, powodujące korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi, a konsumenci będą musieli zmienić swój dotychczasowy sposób myślenia na ten temat.

Z kolei z definicji „naturalnej wody źródlanej” usunięto określenie „naturalna” i woda ta jest obecnie nazywana wodą źródlaną. Sposób jej pozyskiwania pozostaje taki sam jak naturalnej wody mineralnej, czyli ma to być woda pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, ale nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę. Taka zmiana nie oznacza jednak, że woda ta nie jest naturalnego pochodzenia.

Ważne jest (ze względów zdrowotnych), że opisane wyżej wody są pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, a więc nie wymagają uzdatniania środkami chemicznymi i fizycznymi, które zmieniają naturalne właściwości tych wód, oraz że są rozlewane w warunkach zabezpieczających ich naturalne właściwości (korzystne dla zdrowia) i pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

Dodatki do artykułu Woda dla najmłodszych
Dylemat
Porównanie
Składniki
Co mówi prawo?
TAK TESTOWALIŚMY
Załączniki do artykułu Tabela w wersji PDF
Artykuł w wersji PDF