Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Test wód
Testy: Test wód PRO-TEST: Nr 12 (116) grudzień 2011
Test wód Test wód mineralnych i źródlanych Test wód mineralnych i źródlanych TAK TESTOWALIŚMY W teście Fundacji Pro-Test przeprowadzonym na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestowano 15wód butelkowanych, w tym11 mineralnych i cztery źródlane. O wyniku w teście decydowała: w 55% ocena czystości wody, w 20% – zgodność składu mineralnego z deklaracją, w 20% – właściwości sensorycznych i w 5% –prawidłowości oznakowania etykiety.

OZNAKOWANIE ETYKIETY - 5%

W ramach badania oznakowania etykiety eksperci dokonali oceny sposobu i zgodności z prawem informacji podawanych na etykietach przez producentów wód, w tym między innymi: rodzaju wody i jej klasyfikacji, informacji o uzdatnianiu wody, ujęciu czy warunkach przechowywania.

ZGODNOŚĆ SKŁADU MINERALNEGO Z DEKLARACJĄ - 20%

W przypadku naturalnych wód mineralnychoceniono zgodność składu mineralnego z deklaracją na etykiecie na podstawie oznaczenia wybranych składników mineralnych w laboratorium. Oznaczono więcej składników mineralnych niż zostało zadeklarowanych na etykietach wód. Wartości oznaczone w badaniach laboratoryjnych porównano z deklaracjami producentów na etykiecie i obliczono różnicę, która w tabeli z wynikami podano w procentach. Limit niezgodności wynosił +/-20%.

CZYSTOŚĆ WODY - 55%

Ocenie poddano: wskaźniki fizykochemiczne (pH, utlenialność, zawartość promieniotwórczego radu: Ra226, Ra228  oraz uranu),zawartość substancji niepożądanych i toksycznych w nadmiernych stężeniach (azotany, azotyny, amon, żelazo, bar, fluorki),zawartość ozonu, będącego pozostałością po procesach uzdatniania wody, a także jakość mikrobiologiczną wód – bakterie chorobotwórcze oraz ogólną liczbę bakterii mezo- i psychrofilnych (czyli ciepło- i zimnolubnych) w temperaturze odpowiednio 37oC i 20oC.

SENSORYKA - 20%

Panel ekspertów ocenił jakość sensoryczną, w tym: ich zapach, smak, wygląd oraz konsystencję.

Dodatki do artykułu Woda dla najmłodszych
Dylemat
Porównanie
Składniki
Co mówi prawo?
TAK TESTOWALIŚMY
Załączniki do artykułu Tabela w wersji PDF
Artykuł w wersji PDF